Příbram VII/56
PŘÍBRAM

26101

Revize

Pravidelná kontrola provozuschopnosti ventilátorů :

(dle §10 vyhlášky č. 246/2001 zajišťuje osoba splňující platné předpisy pro výkon této činnosti a která byla vyškolena výrobcem).

Úkony revize ventilátorů

 • funkčnost ventilátoru
 • provozní pohotovost
 • vizuální kontrola svarů
 • dotažení šroubových spojů
 • chod bez nadměrných vibrací
 • stav motoru / odběr proudu
 • stav svorkovnice a kontrola utažení elektrických spojů
 • stav pružného připojení ventilátoru a tlumičů chvění
 • kontrola funkce zpětné klapky
 • kontrola znečištění a koroze ventilátoru a nasávacích a výfukových elementů

Nutná dokumentace:

 • doplnění Provozní a revizní knihy
 • potvrzení Protokolu o provedení revize uživatelem