Příbram VII/56
PŘÍBRAM

26101

Naše činnost

 

Podrobnější požadavky na provoz, kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ) jsou obsaženy v § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Při provozu se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popř. podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace. Postup kontroly provozuschopnosti je u některých PBZ upraven právními předpisy, normativními požadavky nebo průvodní dokumentací výrobce.

 

Pravidelná kontrola prozuschopnosti

Kdo vykonává pravidelné kontroly provozuschopnosti?

Záznamy o provedení

Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení obsahuje následující údaje: