Příbram VII/56
PŘÍBRAM

26101

Úvod

Vítáme Vás na našich stránkách!

 

Firma B.S.H. servis, byla založená v roce 2014 a zabývá se pravidelnými kontrolami provozuschopnosti  požárně bezpečnostních zařízení.

 

Nabízíme Vám :

  • Kontrolu provozuschopnosti ventilátorů
  • Kontrolu provozuschopnosti požárních klapek
  • Provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení dle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb a vyhl. Č.246/2001Sb. ( uvedené činnosti jsou vymezeny srovnatelně vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a vyhláškou MV SR č.94/2004 Z.z. ustavující technické požadavky na protipožiarnu bezpečnosť při výstavbe a při užívaní staveb )

 

Naši revizní technici jsou pravidelně doškolováni výrobci protipožárních systémů a jsou držiteli jejich oprávnění a certifikátů.

 

Pokud Vás krátké představení společnosti oslovilo, neváhejte nás kontaktovat. Budeme potěšeni, pokud budeme mít možnost i Vás v praxi přesvědčit o kvalitě našich prací a námi poskytovaných služeb.